ช้อปช่วยชุมชน

posted in: มุม OTOP & SME | 0

      หลังจากที่รัฐบาลนายกฯ ลุงตู่  ออกมาตรการทางภาษี “ช้อปช่วยชาติ” เมื่อปลายปีก่อน  ล่าสุดครม.ใจดี อนุมัติให้ผู้ซื้อสินค้า OTOP นำใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท จากร้าน OTOP กว่า 4 หมื่นราย  มีสินค้ากว่า 8 หมื่นรายการ

      มาตรการ ช้อปช่วยชุมชน” รัฐบาลอนุมัติให้นำใบกำกับภาษี มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้การรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษี ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 

     เงื่อนไขการรับสิทธิลดหย่อนภาษี

     คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าลดหย่อน OTOP สูงสุด 15,000 บาท ตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. เป็นสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
  2. เป็นค่าซื้อสินค้า OTOP ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2559
  3. เป็นสินค้า OTOP ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
  4. ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://cddata.cdd.go.th/otoppracha/otop_tax.html)
  5. ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)

      ตามข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP มีทั้งหมด 40,699 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 25,234 ราย ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน 14,845 ราย และผู้ประกอบการ SME หรือที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท มีจำนวน 614 ราย

     ส่วนสินค้า OTOP ประกอบด้วยอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพร มีกว่า 80,000 รายการ โดยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี

    ใกล้ครบกำหนดเวลาแล้ว  อย่าพลาด !! โอกาส“ช้อปช่วยชุมชน” แถมได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะครับ

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *