OTOP SELECT

posted in: มุม OTOP & SME | 0

วันนี้ขอมาอัพเดตข่าวการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ของทางรัฐบาลกันนะครับ โดยล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ จับมือ ท่าอากาศยานไทย สนับสนุนผู้ประกอบการโอทอปไทยเต็มที่ ขยายสาขาร้านค้า OTOP ในสนามบินเพิ่มอีก 1 แห่ง ณ สนามบินภูเก็ตแห่งใหม่ หลังยอดจำหน่ายสินค้า OTOP Select   ที่สนามบินสุวรรณภูมิประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น คาดปีแรก สนามบินภูเก็ตจะมียอดจำหน่ายกว่า 50 ล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า OTOP มาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP Select ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณสนามบินนานาชาติ จัดตั้งร้านค้า OTOP เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP Select โดยได้เปิดให้บริการแห่งแรกในปี 2557    ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในเดือนกันยายน ปีนี้ จะเปิดเป็นแห่งที่สอง ณ สนามบินภูเก็ตแห่งใหม่”
กระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มจัดตั้งร้านค้า OTOP เป็นแห่งแรก ในปี 2557  ณ ศาลาไทย ชั้น 4 ฝั่งตะวันออกและตะวันตก อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ แท๊กซ์ฟรี จำกัด ในการคัดสรรและจำหน่ายสินค้า OTOP Select จากผู้ผลิตที่มีความพร้อมเชิงพาณิชย์ กำหนดระดับราคาที่สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าสะท้อนกลับไปยังผู้ผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในแต่ละปีมีการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าโอทอปทั่วประเทศ จำนวน 378 กลุ่ม ผลการดำเนินงานของร้าน OTOP ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มียอดจำหน่ายในปี 2557 มูลค่า 48.02 ล้านบาท และปี 2558 มูลค่า 70.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เฉลี่ยเดือนละกว่า 5 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 จะมียอดจำหน่ายทั้งปีไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท กลุ่มสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย (เช่น เสื้อผ้าฝ้ายผ้าพันคอ และหมอนรองคอ) อาหารและเครื่องดื่ม (อาทิ มะขาม กล้วยตาก) และของใช้และของที่ระลึก สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (ร้อยละ 21.37) ไทย (ร้อยละ 8.55)  ญี่ปุ่น (ร้อยละ 7.96) เกาหลี (ร้อยละ5.38) และสหรัฐฯ (ร้อยละ 5.14)
สำหรับในปี 2559 นี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ขยายความร่วมมือกับ ทอท. ในการเปิดร้านค้า OTOP บนพื้นที่ขนาด 33 ตารางเมตร ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินภูเก็ตแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเดือนกันยายนปีนี้ สินค้า OTOP ที่วางจำหน่ายยังคงเป็นสินค้า OTOP Select ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สมุนไพร และอาหารสำเร็จรูป ทั้งนี้คาดว่า ในปีแรกจะมียอดจำหน่ายไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนการขยายร้านค้า OTOP เพิ่มเติมอีก ที่สนามบินดอนเมือง และ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาของ ทอท. ในการสนับสนุนพื้นที่
รมว.พาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เป้าหมายในการส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP ของกระทรวงพาณิชย์ คือ การตลาดนำการผลิต ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมกัน 3 ด้าน คือ 1. การพัฒนาทักษะของผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ การใช้เทคนิคกลยุทธ์การบริหารจัดการการตลาดสมัยใหม่ การสร้างเครือข่าย Trader ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. การพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบการนำเสนอสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแบรนด์สินค้า การเล่าเรื่องราวที่จะสร้างความพร้อมในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์สู่คนรุ่นใหม่ ทุกวัย และ 3. การสร้างช่องทางการตลาดในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การพัฒนาต้นแบบร้านค้า OTOP ที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบให้เป็นที่น่าสนใจ การบริการของพนักงานขาย การให้ข้อมูลของสินค้าที่ชัดเจน สร้างการรับรู้เพื่อให้มองเห็นคุณค่าของสินค้าภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสามารถพัฒนาเข้าสู่ร้านค้าในระบบแฟรนไชส์ที่สามารถยกระดับการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการขยายช่องทางการตลาดสู่ช่องทางออนไลน์ในสังคมยุคดิจิตอล ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนการทบทวนคัดเลือกสินค้า OTOP Select  ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในร้านค้า OTOP บริเวณสนามบินนานาชาติของไทยอีกครั้ง หลังจากการสรุปผลการคัดสรรสินค้า OTOP  ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559 นี้

 

ที่มา : สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *